Kontakt

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 10+5
Urząd Gminy Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon
tel. +48 86 47 69 010,
+48 86 27 44 027

E-mail
sekretariat@kuleszek.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.